بخوابید

و شاید صبحی بدمد بر تاریکی این فنزستان

و اگر دمید لطف کنید هرکی زود بلند شد از خواب بره یه نون بربری خاشخاشی مشتی با کره و عسل بگیره بیاره بزنیم توی رگ باز بگیرید بخوابید .

ممنون

/ 1 نظر / 16 بازدید
دلارام

خخخ شوخی میکنی یه گرد گیری باید کرد فنزستان و مستر حقانی