# آمد_حقانی

...

دینگ دانگ دینگ دانگ دانگ دینگ دانگ دینگ هیشکی انگاری این حوالی نیست نقطه نقطه نقطه
/ 0 نظر / 8 بازدید
هنوز تو کف پست قبلی نگار هستم که دوبار هم ارسال شده واس حلوا خوردن کی باید اماده بشیم
/ 0 نظر / 8 بازدید

بچه ها خوش آمدین

آقا بزن کف خوشگله رو  بزن بزن  بلندتر  به افتخار تازه واردهای فنزستان  بله بله بله شروینسا , میلاد قزللو , آمد حقانی  هوراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 
/ 1 نظر / 7 بازدید